Datangnya Subuh adalah pasti selepas malam berakhir..
Sepertimana..
Datangnya kesenangan adalah pasti selepas kesusahan berakhir..